Upravit stránku

Prodej charitativního nástěnného kalendáře v naší kavárně

Podpořit seniory - klienty příspěvkové organizace Sociální služby města Pardubic lze v naší kavárně formou nákupu nástěnného charitativního kalendáře pro rok 2016.

V naší kavárně si lze prohlédnout a následně zakoupit charitativní kalendář na rok 2016 s názvem „Oči a ruce“. Podpoříte tak nákup speciálních polohovacích křesel, postelí a antidekubitních matrací pro seniory v Pardubicích, klienty příspěvkové organizace Sociální služby města Pardubic.

Vznik tohoto zajímavého projektu vzešel z pardubického Rotary Club, předlohou při focení stáli panu Štěpánu Bartošovi klienti domova pro seniory U Kostelíčka.

Prezentace charitativního nástěnného kalendáře pro rok 2016 se uskutečnila v naší kavárně dne 7. října 2015 v 16:00 hodin. Záštitu a finanční podporu projektu poskytl primátor Statutárního města Pardubice Ing. Martin Charvát a hejtman  Pardubického kraje JUDr. Martin Netolický PhD.