Upravit stránku

Přednáška Andrease Pieralliho v kavárně

Studenti Anglického gymnázia Pardubice a kolektiv Café Apatyky srdečně zve všechny na přednášku A. Pieralliho na téma GARIWO - země spravedlivých, která se uskuteční dne 26. května 2015 v 16:00 hodin.

 

Mezinárodní projekt Gariwo: Zahrada spravedlivých se zabývá oceňováním lidí, kteří přispěli k záchraně utlačovaných a pronásledovaných skupin během různých konfliktů. Na památku těch, kteří se nebáli riskovat vlastní život, či život své rodiny pro spravedlnost, staví Gariwo pomníky – zahrady, které nám mohou každý den připomínat, že tento boj není marný.


Dne 26. 05. 2015 se uskuteční v 16:00 hodin v  kavárně Apatyka veřejná přednáška pořádaná studenty Agys ve spolupráci s DS Slunečnice Pardubice o tomto projektu.


Přednášet bude italsko-český publicista a spisovatel Andreas Pieralli, který žije již několik let v České republice.
Přijďte se dozvědět více o spravedlivosti ve světě a podpořte dobrou věc.

Emilie Novotná, studentka AGYS

Gariwo – Zahrada Spravedlivých

 

Cíl organizace Gariwo – Zahrada Spravedlivých (GArden of RIghteous WOrldwide) je zvýšit a prohloubit zájem o téma spravedlnosti. Za tímto cílem zakládá pamětní místa v různých částech světa, dějištích genocidy, masového vyhlazování a zločinů proti lidskosti, ve kterých se vysazují stromy, symbolicky se vztahující ke Spravedlivým, a to podle vzoru Zahrady Spravedlivých (památníku holocaustu) Jad Vašem v Jeruzalémě; dále uděluje ceny těm, kteří se vyznamenali v oblasti spravedlnosti a nabízí prostor k přemítání o zkušenostech Spravedlivých tváří v tvář genocidám 20. století jak na úrovni historické, tak filosofické a soudní.

Organizaci v roce 1999 založil a od té doby vede Gabriele Nissim, historik a autor židovského původu, jehož rodina utekla před nacistickou perzekucí ze Soluně do Itálie.

---

„Spravedlivý je ten člověk, který se řídí zásadou odpovědnosti a volí tak dobro, a to i za cenu vlastního života.“