Upravit stránku

Kavárna Café Apatyka je sociálně aktivizačním projektem Sociálních služeb města Pardubic, Denního stacionáře Slunečnice, který je realizován s podporou zřizovatele Magistrátu města Pardubic.

Jedná se o terapeutické pracoviště pro osoby se zdravotním postižením, zejména s postižením mentálním a kombinovaným.

Cílem celého projektu je snaha integrovat postižené občany do většinové společnosti, vytvořit jim podmínky pro začlenění do pracovního procesu, umožnit jim získat a upevnit pracovní návyky.

Vizí celého projektu je nejenom podpora a aktivizace handicapovaných spoluobčanů, ale i nabídka špičkové služby s velmi kvalitními produkty z regionu Východních Čech.

Provoz kavárny zajišťují klienti Denního stacionáře Slunečnice s podporou profesionální obsluhy.